Gazeta AgroNews Nr.31

TECHNIKA ROLNICZA NUMER 31 48. AgroNews .com.pl Kukurydza na kiszonkę kiedy i jak zbieramy? Kukurydza zbierana w postaci całych roślin z przeznacze- niem na kiszonkę daje bardzo wysokie plony energii z jednego hektara. A by jednak było to możliwe, materiał kiszonkowy powinien spełniać następujące wymagania: • osiągać wysoki ogólny plon suchej masy ca łych roślin z hektara; • łodygi i liście powinny być o wysokiej strawności oraz zdrowe, nie porażone fuzariozą i bez mikotok- syn; • w zbieranym surowcu udział kolb dobrze wypeł- nionych ziarnem powinien być jak największy; • długi okres przydatności do zbioru na kiszonkę (w zakresie zawartości suchej masy od 28 do 35%) przy dojrzałości ziarna od późno woskowej do początku pełnej i pełnej. Parametry takie uzyskuje się poprzez do- bór mieszańców rekomendowanych do da- nego rejonu w kraju, właściwą obsadę roślin uwzględniającą warunki polowe oraz zbiór w opóźnionym terminie. Powyższe kryteria speł- niają odmiany kiszonkowe typu „stay green”, o przedłużonej zieloności łodyg i liści, które po- zostają zielone aż do dojrzałości pełnej ziarna. Dzięki temu charakteryzują się lepszą strawno- ścią, a ich pędy nie są wcześnie porażane przez

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=