Gazeta AgroNews Nr.31

PRODUKCJA ROŚLINNA NUMER 31 4. AgroNews .com.pl Jednym z najważniejszych źródeł surowców odnawial- nych na świecie, do których należy przyszłość, jest ku- kurydza. Ziarno kukurydziane jest podstawowym surow- cem, który budzi zainteresowanie przemysłu, ale szerokie zastosowanie może mieć również cała biomasa, jak też i poszczególne frakcje rośliny, jak np. rdzenie kolbowe, za- rodki, słoma itd. K ukurydza,w odróżnieniu od innych euro- pejskich roślin surowcowych, ma ogromny potencjał plonowania. Już dziś jej realne możliwości plonowania sięgają 15 ton ziarna lub 25 ton suchej masy całych roślin z 1 hektara. W odróż- nieniu od tradycyjnych roślin przemysłowych (burak cukrowy, rzepak), kukurydza charakteryzuje się sze- rokim wachlarzem kierunków wykorzystania, a przez to łatwiej może dopasować się do rynku. Z kolei w porównaniu z nowymi roślinami (miskantus, sorgo) mamy w Europie dobre odmiany i opanowaną tech- nologię produkcji. Oprócz tych wartości makroeko- nomicznych, kukurydza charakteryzuje się też ko- rzystnymi cechami na poziomie gospodarstwa: Z pola dla przemysłu • dobrze znosi uproszczenia uprawowe; •można ją uprawiać w bardzo różnych stano- wiskach, w monokulturze oraz w zmianowa- niach o dużym udziale zbóż; • spełnia rolę rośliny okopowej, a nawożenie jej można oprzeć tylko na nawozach organicz- nych; •ma umiarkowane wymagania glebowe i od- nośnie kultury roli; • należy do nielicznych roślin, w których można w pełni zmechanizować produkcję - zarówno na dużych areałach, jak i w małych gospodar- stwach. Szacuje się, że możliwości uprawy kukurydzy

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=