Gazeta AgroNews Nr.31

numer 25 numer 25 t OCHRONA KUKURYDZY NUMER 31 AgroNews .com.pl 35. przed chwastami stają się już dalekie od rzeczywistości, choć prawdą jest, że jeszcze 10 lat temu tak powszech- nie się mówiło. Warto jednak cofnąć się do początku uprawy kukurydzy w Polsce, kiedy rozpoczynano jej wdra- żanie do praktyki (lata 50. XX wieku) i już wówczas w okolicach Wrocławia zidentyfikowano ponad 30 gatunków szkodników tej rośliny, w tym kilka re- alnie obniżających plonowanie. Nigdy zatem nie było tak, że roślinie tej nic nie zagrażało. Obecnie sytuacja wcale się nie polepszyła pomimo znaczącego rozwoju techniki, wręcz przeciwnie – gwałtowny wzrost areału zasiewów tej rośliny, jej obecność w każdym zakąt- ku kraju, w tym stosowanie niektórych uproszczeń w agrotechnice (głównie wieloletnich monokultur niechronio- nych przed agrofagami) spowodowały, że organizmy szkodliwe znalazły dobre miejsce dla swojego rozwoju. Dla producentów kukurydzy zawsze priorytetem jest zwalczanie chwastów. I słusznie. Jest ich bowiem około 100 gatunków (w tym popularnych 40) i wiadomo, że jako lepiej dostosowane do środowiska szybciej rosną, zabierają miejsce, światło, wodę i składniki od- żywcze kukurydzy, tym bardziej że ta jest późno siana i w szerokim rozstawie rzędów. Ktokolwiek widział kukurydzę bez jakiegokolwiek zwalczania chwa- stów (np. poletka kontrolne doświad- czeń herbicydowych) ten rozumie jak chwasty mogą zdominować uprawę. Obok jednak chwastów coraz więk- szym problemem są szkodniki i cho- roby. Niektóre gatunki roślinożerców (fitofagów) towarzyszą tej roślinie od ponad 60 lat np. ploniarka zbożówka, drutowce, pędraki, mszyce, wciornast- ki czy też omacnica prosowianka. Inne pojawiły się stosunkowo niedawno np. stonka kukurydziana (rok 2005), sło- necznica orężówka (rok 2007), czy też skoczek kukurydziany wykryty w 2019 Chrząszcze stonki kukurydzianej (fot. P. Bereś) Larwa ploniarki zbożówki (fot. P. Bereś)

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=