Gazeta AgroNews Nr.31

numer 25 numer 25 NUMER 31 AgroNews .com.pl 33. na w czasie zbioru. Z kolei w przypadku od- mian przeznaczonych do zbioru na kiszonkę najważniejszy jest plon ogólny świeżej masy. Wysoką produkcję biomasy uzyskuje się poprzez zwiększenie ilości wysiewu na- sion oraz późniejszy termin siewu. ZASOBNOŚĆ GLEBYW SKŁADNIKI POKARMOWE Jeszcze innym czynnikiem wpływającym na optymalną obsadę roślin kukurydzy jest zasobność gleby w składniki pokarmowe i wodę. Uprawiając daną odmianę na gle- bie żyznej o wysokiej zawartości próchnicy, składników pokarmowych i wysokiej po- jemności wodnej możemy zastosować wyż- sze zagęszczenie roślin niż na glebie lekkiej, przepuszczalnej, mniej zasobnej i przesu- szonej. Wynika to z faktu istotnie różne- go potencjału plonotwórczego wspomnia- nych stanowisk. Na glebach słabszych nie ma sensu nadmiernie zagęszczać roślin, po- nieważ ograniczone zasoby wody i składni- ków pokarmowych nie będą wystarczające do uzyskania wysokiego plonu przez zwiększoną liczbę roślin na jed- nostce powierzchni. W tym przypadku obniżamy nieco gęstość. Natomiast na glebach lepszych zwiększenie ob- sady roślin prowadzi do bardziej racjonalnego wykorzy- stania zasobów naturalnych, czyli do maksymalizacji plo- nu, dlatego w tej sytuacji zwiększamy zagęszczenie. Aby więc w pełni wykorzystać potencjał plonotwórczy no- woczesnych odmian mieszańcowych należy przestrzegać optymalnych zaleceń agrotechnicznych opracowywa- nych przez hodowców i przedstawicieli firm nasiennych. Najważniejszym zabiegiem uprawowym w kukurydzy jest siew nasion. Staranność ich rozmieszczenia w gle- bie i właściwa obsada roślin w dużym stopniu decydują o potencjale plonowania uprawy. Optymalne zagęszczenie zależy od wielu różnych czynników i dlatego nie zawsze podejmowane decyzje są trafione. Warto zaufać szcze- gółowym zaleceniom uprawowym pochodzącym od firm nasiennych i wybierać do uprawy te odmiany, które ho- dowcy testują w doświadczeniach agrotechnicznych. Marcin Liszewski OBSADA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=