Gazeta AgroNews Nr.31

numer 25 numer 25 OBSADA NUMER 31 Kukurydza - obsada a plonowanie Wysokość i jakość uzyskiwanych plonów zależy zarówno od warunków glebowo-klimatycznych, w których prowa- dzona jest produkcja rolna, jak i wszelkich działań podej- mowanych przez rolnika. Obecnie coraz bardziej oczywi- ste staje się, iż staranna agrotechnika może mieć równie istotny wpływ na końcowy wynik produkcyjny, jak wybór samej odmiany. Poprawiając zatem jakość wykonywa- nych zabiegów uprawowych oraz dokonując lepszych de- cyzji w tym zakresie można zwiększyć poziom plonowa- nia dotychczas wybieranych odmian. W przypadku kukurydzy jed- nym z najważniejszych czynników technologii pro- dukcji decydującym o wysokości plonowania jest właściwie dobrana ilość wysiewu nasion oraz związana z nią optymalna obsada ro- ślin. Niestety, wielu rolników nie przykłada należytej uwagi do tego aspektu agrotech- niki. A jest to bardzo ważne, ponieważ przy nieodpowiednim zagęszczeniu roślin nawet najlepsza odmiana nie ujawni pełni swoich możliwości. Nie ma niestety jednej uniwer- salnej obsady roślin kukurydzy gwarantującej uzyskanie maksymalnie wysokiego plonu w każdych warunkach, a zastosowanie niewła- ściwej ilości wysiewu może spowodować po- gorszenie kondycji roślin i istotne obniżenie wysokości plonu. 30. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=