Gazeta AgroNews Nr.31

Kukurydza – podstawowe zasady agrotechniki, nawożenie i zwalczanie chwastów WYWIAD NUMER 30 Wysokie plony kukurydzy zarówno w uprawie na ziarno jak i na kiszonkę z całych roślin są możliwe do osiągnię- cia w warunkach optymalnej uprawy, zbilansowanego nawożenia, doboru właściwej odmiany, siewu w terminie agrotechnicznym oraz skutecznej ochrony przed chwa- stami. U biegły sezon potwierdził jak waż- ne są również warunki pogodo- we – opady i ich rozkład w okre- sie wegetacji, a także temperatury powietrza. W tradycyjnej uprawie gleby należy wykonać orkę jesienią. Także w przypadku stosowania obor- nika należy zastosować go jesienią, gdyż zastosowa- ny wiosną wymaga do mineralizacji wody, która jest niezbędna dla wschodów i rozwoju kukurydzy. Bro- nowanie pola wiosną przerywa parowanie wody z gleby. Jest to zabieg, który powinien być wykonany 24. AgroNews .com.pl t AGROTECHNIKA 1

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=