Gazeta AgroNews Nr.31

numer 25 numer 25 TECHNIKA ROLNICZA NUMER 31 Jak przygotować pole do siewu kukurydzy? Odpowiednie przygotowanie pola do siewu jest pod- stawowym zabiegiem agrotechnicznym w uprawie ku- kurydzy oraz innych gatunków rolniczych. Prawidłowa struktura gleby oraz optymalna dostępność składników pokarmowych przyczyniają się do szybkich i wyrówna- nych wschodów roślin, przez co zwiększają się szansę na uzyskanie zadowalających plonów. WYBÓR I PRZYGOTOWANIE STANOWISKA Przygotowania do uprawy kukurydzy na- leży rozpocząć od wyboru odpowiedniego stanowiska. Roślina ta nie ma wysokich wy- magań dotyczących stanowiska, ale nie najle- piej toleruje gleby ciężkie, podmokłe, zimne i nadmiernie przesuszone. Dużo lepiej udaje się natomiast na glebach średnich, lekkich i torfowych o uregulowanych odczynie i sto- sunkach wodnych. Najlepszymi roślinami przedplonowymi dla kukurydzy są ziemnia- ki lub buraki uprawiane na oborniku, rośliny strączkowe i motylkowate. Gorszym przed- plonem są zboża, ponieważ przyczyniają się do pogorszenia właściwości fizyko-chemicz- nych gleby, pozostawiają po sobie niewiele resz- tek pożniwnych i mogą przyczyniać się do wzro- stu poziomu zachwaszczenia. W praktyce są one jednak najczęstszym przedplonem dla kukurydzy, dlatego ważne jest, aby kompensować ich wpływ za pomocą nawożenia organicznego. Sposób uprawy roli pod kukurydzę jest stosun- kowo prosty i zależy od rodzaju przedplonu. Po zbiorze zbóż oraz mieszanek zbożowo-strączko- wych wykonujemy podorywkę, a następnie kilku- krotne bronowanie w celu zniszczenia chwastów oraz orkę zimową. Po roślinach okopowych z re- guły wyrównujemy tylko powierzchnię pola i wy- konujemy orkę głęboką. Natomiast po roślinach motylkowatych i trawach przeprowadzamy tale- rzowanie i orkę zimową. Kukurydza stosunkowo AgroNews .com.pl 17.

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=