Gazeta AgroNews Nr.31

NUMER 31 Wymagania klimatyczno- -glebowe dla uprawy kukurydzy Wymagania środowiskowe kukurydzy nie zależą od systemu uprawy, jednak znajomość biologii i fizjologii tego gatunku po- zwala w pewnym stopniu uniezależniać powodzenie uprawy od przebiegu pogody. AGROTECHNIKA N ajsilniej możemy oddziaływać poprzez wybór terminu siewu i zbioru oraz sa- mej odmiany. Przy wczesnych siewach sprawiamy, że rośliny korzystają w większym stop- niu z zapasu wody w glebie, przedłużają okres roz- woju wegetatywnego, co stymuluje ich rozwój i plonowanie. Optymalny termin zbioru i wybór wcześniejszej odmiany uniezależniają plantację od opadów, obniżają koszty suszenia, zapewniając jednocześnie odpowiednie plonowanie. Kukury- dza jest gatunkiem, który w stosunkowo krótkim okresie wegetacji gromadzi ogromną ilość suchej masy (ok. 20 t/ha, nie licząc resztek pożniwnych), która charakteryzuje się wysoką wartością energe- tyczną. Oznacza to, że aparat asymilacyjny potrafi bardzo sprawnie przechwytywać energię słonecz- ną i wykorzystywać ją do wbudowywania w swo- je organy substancji pokarmowych pobieranych z otoczenia przez system korzeniowy. Kukurydza pochodzi z Meksyku, jest rośliną dnia krótkiego, o bardzo silnej reakcji fotope- riodycznej, potrzebującą dobrego naświetle- nia i ciepła. Wysoka produkcyjność tego ga- tunku, wytwarzającego w okresie wegetacji bardzo duży i sprawny aparat asymilacyjny, sprawia, że jej potrzeby wodne i pokarmowe są wysokie. Kukurydza wykorzystuje światło niezwy- kle intensywnie. Powierzchnia liści jest duża i zwykle stanowi to 2-3-krotność zajmowanej przez rośliny powierzchni pola. Warunkiem wykorzystania światła do produkcji asymi- latów jest dobre uwilgotnienie tkanek rośli- ny oraz odpowiednia temperatura. Produk- tywność odmian kukurydzy zależy ponadto od zawartości chlorofilu a+b w blaszkach li- ściowych. Jest to cecha odmianowa, jed- nak jak wykazują badania, kształtowana jest 12. AgroNews .com.pl

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=